Ordliste

Ofter får vi spørsmål omtrent pakking angående bærekraft, miljøvennlighet og biologisk nedbrytbarhet. Vi erfarer at det er forvirring m.h.t. betydningen av disse begrepene og prøver å avklare dette på denne nettsiden. Nedenfor er konseptene samlet som har å gjøre med vår andre hjørnestein; Bruk av biobaserte og biologisk nedbrytbare råvarer.


Fornybar

Materiale som består av biomasse fra en levende kilde og som kontinuerlig kan fornyes. De fornybare råvarene er (nesten) uuttømmelige råvarer, hvorav lageret kan gjenopprettes på kort tid. I alle fall må dette lageret bli like rask fornyet som den ble konsumert (f.eks. tre, hamp, bomull, ris).

Bio-Basert

Begrepet biobasert refererer til opprinnelsen til materialet. Biobasert betyr materialer som er laget av fornybare råvarer. Eksempler på fornybare råvarer er; tre, mais, potet, sukkerrør. Våre produkter kan være helt eller delvis biobasert. Fordelen med biobasert plast i forhold til fossilbasert plast er at vi blir mindre avhengige av fossile råvarer. Og det er LCA'er som demonstrerer at biobasert plast har en betydelig CO2-reduksjon sammenlignet med fossilbasert plast (https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Facts_and_figures.pdf).

Fossilbasert

Dette er materialer som er laget av råolje (i dag 98%).

Virgin fossil plast

Plast som kommer direkte fra petrokjemiske råvarer som råolje og som ikke har blitt brukt eller blitt behandlet.

Bio Plast

Bioplast er en hel gruppe av plast, hver med forskjellige egenskaper og bruksområder. Ifølge European Bioplastics kalles en plast 'bioplast' hvis den er biobasert, biologisk nedbrytbar eller har begge egenskapene.

Komposterbar

Materialene i denne emballasjen kan brytes ned av mikroorganismer i industrielle komposteringsinstallasjoner. Dette betyr at 90% av materialet må brytes ned innen 6 uker. Emballasjen er sertifisert i henhold til de europeiske standardene for kompostering (EN 13432).

Biologisk nedbrytbar / Degradable

Dette er materialer som kan brytes ned av mikroorganismer (bakterier eller sopp). Ingen spesifikk tid eller miljø er definert for denne typen plast.

Biomasse

Biomasse er et kollektivt navn for organiske materialer (vegetabilsk- og animalsk restmateriale). Disse materialene brukes til energiproduksjon eller brukes direkte som biodrivstoff.

Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi finnes det ikke avfall lenger. Det er fordi produktene er mer effektiv designet og materialer gjenbrukes mest mulig. Vi trer inn i en sirkulær økonomi når vi ikke lenger 'produserer, konsumerer og deretter kaster bort'. Vi fullfører sirkelen med andere ord. Slik sparer vi råvarene våre i tillegg til miljøet, reduserer vi CO2-utslippene våre og stimulerer vi innovasjon. Riksprogram sirkulær økonomi

Publikasjoner: bruk av biobaserte og biologisk nedbrytbare råvarer

Her finner du publikasjoner av studier, faktaark og policydokumenter knyttet til bruk av biobaserte og biologisk nedbrytbare råvarer. Studiene er utført av anerkjente partier, har en internasjonal karakter og har så mye som mulig vitenskapelig underbyggelse.


Ingen rettigheter kan avledes fra publikasjoner og innhold


Bio-based and biodegradable plastics - Facts and Figure

This report presents an overview of facts and figures regarding bio-based and/or biodegradable plastics, in particular for packaging applications. Often, the term bioplastic is used by the public. However, the term ‘bioplastic’ refers to either the bio-based origin ...

Les videre

Misconceptions, concerns and impacts on marine environments

The objective of this briefing paper is to provide a concise summary of some of the key issues surrounding the biodegradability of plastics in the oceans, and whether the adoption of biodegradable plastics will reduce the impact of marine plastics overall ...

Les videre

Bio-based and biodegradable Plastics

It is important to understand that bio-based plastics are not biodegradable per se (e.g. bio-based polyethylene, bio-PET, bio-PVC, cellulose acetate) and that biodegradable plastics are not necessarily bio- based, but can also be fossil-based ...

Les videre

Kontaktskjema

Lurer du på om det finnes et miljøvennlig alternativ? Legg igjen kontaktinformasjonen din nedenfor og en av våre spesialister vil kontakte deg så snart som mulig for å svare på spørsmålet ditt.