Ordliste

Ofter får vi spørsmål omtrent pakking angående bærekraft, miljøvennlighet og biologisk nedbrytbarhet. Vi erfarer at det er forvirring m.h.t. betydningen av disse begrepene og prøver å avklare dette på denne nettsiden. Nedenfor er konseptene samlet som har å gjøre med vår første hjørnestein; Gjøre emballasjen resirkulerbar.


Resirkulerbar

Emballasje som kan resirkuleres for å fungere som råmateriale for nye formål. Emballasjen kan resirkuleres når den består av 1 type materiale. For resirkulering finnes tre kategorier.

Mekanisk resirkulerbar

Resirkuleringsmetode der innsamlet avfall rengjøres, kvernes og bearbeides til nytt produksjonsmateriale.

Kjemisk resirkulerbar

Ved kjemisk resirkulering brukes kjemiske reaksjoner til å bryte ned plast-avfallsstrømmene til de opprinnelige byggesteinene som utgjør plasten (polymerer, monomerer, atomer). Med disse byggesteinene kan det lages ny plast. Gjennom kjemisk resirkulering, er mer omfattende separasjon mulig, slik at mere blandede eller forurensede plastavfallsstrømmer kan resirkuleres.

Organisk resirkulerbar

Ved organisk resirkulering brukes mikroorganismer til å omdanne reststrømmen til f.eks. kompost, biomasse, karbondioksid og vann.

Resirkulering /resirkulert

Resirkulering er utvinning fra gammelt materiale for å lage nye produkter. Resirkulering sikrer derfor at plast kan gjenbrukes som materiale for et nytt formål.

Recyklat

Det endelige produktet av resirkulering kalles recyklat. Recyklat er da råmateriale til et nytt produkt.

Nedsirkulering

Anvendelsen av et resirkulert materiale blir mindre enn det opprinnelige formålet.

Oppsirkulering

Oppsirkulering skjer når ubrukelige materialer blir gjort verdifulle og brukes i et produkt som var bedre enn før.

Post consumer recyklat

Dette har vært en avfallsstrøm som kommer fra emballasje som har blitt brukt. Det er en strøm som består av mange forskjellige typer plast. Dette frigjøres av husholdninger eller av industriavfall. Dette avfallet må først samles og sorteres før det kan bearbeides til recyklat.

Post industrial recyklat

Dette har vært en avfallsstrøm av plast som kommer fra en produksjonsprosess. Denne er f.eks. avfall fra en produksjonsprosess, mislykkede produksjoner eller produkter som ikke kunnen bli solgt. Denne flyten har ikke gått gjennom en bruksfase ennå. Dette materialet er ikke eksponert for nedbrytning eller påvirket av andre stoffer. Denne recyklatten kan ofte bearbeides til en recyklat av høy kvalitet.

Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi finnes det ikke avfall lenger. Det er fordi produktene er mer effektiv designet og materialer gjenbrukes mest mulig. Vi trer inn i en sirkulær økonomi når vi ikke lenger 'produserer, konsumerer og deretter kaster bort'. Vi fullfører sirkelen med andere ord. Slik sparer vi råvarene våre i tillegg til miljøet, reduserer vi CO2-utslippene våre og stimulerer vi innovasjon. Riksprogram sirkulær økonomi

Her finner du publikasjoner av studier, faktaark og policydokumenter knyttet til det å gjøre embalasje resirkulerbar. Studiene er utført av anerkjente partier, har en internasjonal karakter og har så mye som mulig vitenskapelig underbyggelse.


Ingen rettigheter kan avledes fra publikasjoner og innhold


A European strategy for plastics in a circular economy

Plastic is an important and ubiquitous material in our economy and daily lives. It has multiple functions that help tackle a number of the challenges facing our society. Light and innovative materials in cars or planes save fuel and cut CO2 emissions. High-performance ...

Les videre

Improve the recyclability of 5 types of plastic packaging

The main purpose of packaging is protecting the product. The most sustainable packages make sure that the product is available on the desired moment, in good condition. Spoiling the product creates a bigger environmental impact than the use of the packaging ...

Les videre

Kontaktskjema

Lurer du på om det finnes et miljøvennlig alternativ? Legg igjen kontaktinformasjonen din nedenfor og en av våre spesialister vil kontakte deg så snart som mulig for å svare på spørsmålet ditt.