Hvorfor plast?

Mange tror papirposer er mer miljøvennlig enn plastposer. Dette er en logisk tankegang fordi oftest kun sluttproduktet blir tatt i betraktning. Men hvis vi også inkluderer produksjonsprosessen og avfallsbehandlingen i sammenligningen, vises et helt annet bilde. Papiret kommer fra tre, en ærlig, organisk og bærekraftig kilde. Plast, derimot, er laget av olje eller gass. Det er et 'ikke-bærekraftig' materiale oppnådd gjennom en kjemisk prosess. Hvis vi ser på produksjonsprosessen av begge materialene, viser det seg at produksjon av papirposer virkelig er mye mindre miljøvennlig enn mange tror den er.

Sammenligne fakta & siffre

Det som gjør det så vanskelig å sammenligne fakta og siffre er at så mye er skrevet om det, og at det stadig blir referert til ulike studier. Bildet nedenfor er en sammenligning av produksjonen av plast- og papirposer i siffre.

Som vist bruker begge produksjonsprosessene vann. For produksjon av 1000 plastposer, brukes 220 liter, mens for samme antall papirposer er 3800 liter vann nødvendig! Også med hensyn til energiforbruk og klimagassutslipp under produksjonen, ender plastposen best i sammenligningen(1).

Hvor mange trær

Hvis alle plastposene som er i omløp i EU i løpet av 1 år skal erstattes med papir, må ytterligere 2,2 millioner trær hugges ned, og det er 110 km2 skog. La oss si at vi bruker bærekraftig tre (fra en skog der 5% av de modne trærne blir hugget ned og nye er plantet), da ville området være nesten like stort som Luxembourg (2), pluss ytterligere 156 milliarder liter vann. Det tilsvarer 60.000 olympiske svømmebassenger (3).

Miljøpåvirkning

I 2005 har den internasjonale butikkjeden Carrefour Group(4) forsket på miljøpåvirkningen av plastposer og papirposer. Deres konklusjon var at plastposer generelt sett er mer miljøvennlige enn papirposer og at fordelene bare øker jo lenger de er i bruk.

Summary of the environmental impacts of different carrier bags from the Carrefour LCA

Environmental impacts of different types of carrier bag relative to a lightweight plastic carrier bag

Avfallshåndtering

Resirkulering av papir- eller plastposer er en vanskelig oppgave. Gammelt papir blir masse igjen, og disse massefibrene blir bleket ved hjelp av mange kjemikalier og blir separert. Fibrene blir deretter rengjort og sjekket på forurensende stoffer. Deretter vaskes de, trykkes og rulles de til papir igjen. I Europa blir 70 % av alt papir resikulert, takket være innsats på kommunalt nivå. I Europa blir mer enn 60 millioner tonn papir samlet inn per år (5). Plast resirkuleres ved å smelte og transformere den. Fordi kvaliteten minker p.g.a. det, blir det ofte gjenbrukt i mindre funksjonelle former. I Europa, resirkuleres mer og mer plast, delvis takket være de strengere avfallsretningslinjene og målen til EU. Selv om resirkulering av et kilo plast koster 91% mindre energi enn en kilo papir, må vi fortsette å stimulere og forbedre resirkulering. Gjennom gjenbruk av poser, bevares verdifull råmateriale. Hvis alle europeiske land og spesielt forbrukerne påtar seg sitt ansvar og gjør mer for å resirkulere, kan nesten all plast gjenbrukes på en effektiv måte.

Kilder
(1) https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/420-denkstatt-plastics-contribution-climate-protection-summary
(2) https://www.plasticseurope.org/application/files/9015/1310/4686/september-2010-the-impact-of-plastic.pdf
(3) https://plastics.americanchemistry.com/Life-Cycle-Assessment-for-Three-Types-of-Grocery-Bags.pdf
(4) https://www2.gov.scot/Publications/2005/08/1993154/32004
(5) http://www.paperforrecycling.eu/the-recycling-process/

Plast i miljøet

Vi produserer 311 millioner tonn ny plast hvert år. I våre hav driver mer og mer plastavfall. Hvert år ender 5 millioner tonn der. Dette kommer fra avfall som vi kaster på gaten, etterlatt fiskegarn, men også ved å vaske syntetiske klær, bruk av kosmetikk eller ved å pusse tennene. Alle disse forskjellige plasttypene danner sammen den såkalte 'plastsuppen'.

DaklaPack er veldig klar over denne økende forurensningen. Vi har derfor en aktiv retningslinje for å redusere bruken av (engangsbruk) plast i selskapet vårt og prøver så godt vi kan å forhindre lekkasje til miljøet. I tillegg har vi vært Business Angel i Plastic Soup Foundation, en anti-plastsuppe stiftelse. Denne stiftelsen ønsker å stoppe plast-forurensningen av alle hav og jobber aktivt for å forhindre at enda mere plast enderopp i miljøet.


Mer informasjon omtrent Plastic Soup Foundation

Logo PSF
Dreamstime

Mer informasjon?

Leter du etter ytterligere bakgrunnsinformasjon om hvorfor plast i mange tilfeller er det beste alternativet? Ta en titt på publikasjonene via knappen nedenfor.


Les publikasjonene

Spørsmål? Spør vår spesialist

Medewerker

Spørsmål om hvordan du bruker et mer miljøvennlig alternativ i din situasjon? Vi inviterer deg til å ta kontakt med vår spesialist Aart Burgers.


Kontakt med Aart

Kontaktskjema

Er du nysgjerrig på om et miljøvennlig alternativ er tilgjengelig? Fyll inn kontaktinformasjonen din nedenfor og en av våre spesialister vil kontakte deg så snart som mulig.