Vellykket aktiv i medisinsk
emballasje

Kliniske Studier

DaklaPack har vært aktiv i medisinsk emballasje siden 1975.
Sinden 1999 tilbyr vi i tillegg til den type emballasje også en rekke
tilleggstjenester som kan hjelpe deg ved forskning.
DaklaPack har gjennomført flere befolkningsundersøkelser eller
screenings og denne erfaringen kan brukes
i logistikken av kliniske studier..

Pålitelighet

Påliteligheten av resultatene av din medisinske
forskning er avhengig av omsorgen som er tatt
med undersøkelsesmaterialet. Måten materialet
er lagret og transportert på og tiden som er gått mellom
prøvetagning og ankomst laboratoriet. Klienter som
ønsker undersøkelser tildeler prosjekter avhengig av
omsorgen for hvordan kliniske studier blir organisert,
administret og rapportert.

clinicaltrialsmedicine

Logistikk og forsendelse

Kvaliteten på pasientmaterialet er avhengig av mange forskjellige faktorer og har en direkte innflytelse på kvaliteten på forskningen din. Den riktige måten for forsendelse er derfor avgjørende for god diagnostikk. Men det er ikke det eneste aspektet som mange forskere har å forholde seg til. De mangler ofte tilstrekkelig kunnskap om mulighetene for juridisk etablerte forskrifter for logistikk som er involvert i medisinsk forskning på stor skala. Dette resulterer umiddelbart i 'start problemer', noe som forårsaker unødvendige forsinkelser. DaklaPack har mye erfaring på dette feltet og kan hjelpe forskere få mer kontroll over den innledende fasen av forskning sin. Det handler ikke bare om kunnskap om riktig lagrings- og transportmateriale (FN-godkjent emballasje), men også om avgjørende hjelp i invitasjonsprosessen, responsbehandling, sammensetning av medisinske pakker og forsendelse av diagnostiske prøver og biologiske stoffer i kategori B.

Eksempler

Et godt eksempel på en vellykket befolkningundersøkelse er 'chlamydia screeningen' gjennomført av en rekke Kommunale Helse- og omzorgstjenester i Nederland i kombinasjon med SOA Aids Nederland og det Nederlandske Helse- og omsorgsdepartementet. Testene ble avlevert og samlet inn for rundt 50.000 deltakere over flere år og sendt til laboratoriet.

Mer informasjon?

Vil du ha mer informasjon? Vi informere deg gjerne om mulighetene i en personlig samtale. Du kan fylle inn vårt kontaktskjema, da kontakter vi deg for en personlig samtale. Eller se vår nettside www.daklapackkliniskestudier.nl